Eyeborg Man Rob Spence Fits Video Camera Into Prosthetic Eye

by privatevoidfart

Eyeborg Man Rob Spence Fits Video Camera Into Prosthetic Eye

Advertisements